Kulturhuset Skellefteå | Nord Sverige | Sverige


Den nord svenske byen Skellefteå er preget av det nordlige klima, nærheten til havet og et sterkt fokus på kulturutvikling. I 2019 skal det åpnes et nytt kulturhus, som samler Västerbottensteater, Skellefteå Art Gallery, Central Library, og MAN - Museum Anna Nordlander under et tak. I tillegg huser bygningen et helt nytt hotellhøyhus med restaurant.

Bygget vil ha forskjellige kropper, som i form og størrelse tilpasses de ulike funksjonene og aktivitetene. Samtidig tillater utformingen en høy grad i fleksibilitet, slik at lokalene kan enkelt tilpasses for fremtidige behov uten bruk av store ressurser.

Konstruksjonen er lagt til rette for bruk av tre i størst mulig grad. De ulike bygningsdelene og deres funksjoner gjenspeiler seg i konstruksjonssystemet som velges: Fagverksbjelker til haller og entre med store spenn, limtre for vegger, bjelker og søyler og massive tremoduler til hotellrom.

Tre har en lang historie som konstruksjonsmateriale, men mangler styrke til å tåle krefter i knutepunkter i høye bygninger. Begrensningene i knutepunkter kan unngås ved å bruke ståldetaljer, overganger og diagonaler. En slik hybrid konstruksjon kan være effektivt og lett å montere. I samarbeid med den lokale treindustrien skal det skapes et fremtidsrettet bærekraftig kultursentrum.

© dipl.-ing. florian kosche as