Horn Fergeleie | Helgeland | Norge


Prosjektet er en del av Statens Vegvesens innsats for å styrke kystveiene langs Helgelandskysten som turistmål.

Prosjektet reorganiserer fergelogistikken, parkering og gangveier. Prosjektet består av servicebygg, tredekkede gangstier langs vannet og en utkikksplattform på enden av piren. Servicebygget er lokalisert langs en dominerende naturlig fjellknaus, og består av en kontinuerlig kurvet vegg, som definerer rom på begge sider. Åpninger i denne veggen fremhever omgivelsene, og innbyr til å bruke tomten som utgangspunkt for ulike aktiviteter.

Vi har vært involvert i prosjektet fra skissefase til detaljeringsfase med ansvar for anlegg og konstruksjon.© dipl.-ing. florian kosche as