Bøbekken Park | Slemmestad | Norge


Bøbekken skal bli en ny vannpark og den nye byparken til det kystrike tettstedet Slemmestad. Broene skal danne steder i parken hvor mennesker møter og kan komme enkelt i kontakt med bekken.

Det er valgt et enkelt og stedstilpasset konsept for broene. Broene direktefundamenteres på landkar av betong. Bruoverbygningen utføres med langsgående limtrebjelker som avstives med spennstag på stålplate som rekkverk også monteres på.

© dipl.-ing. florian kosche as