DIFK Dipl.-Ing. Florian Kosche AS PROSJEKTER JOBB EN

JOTUNHEIMEN


Gangbro. Jotunheimen. Norge. 2015.


Det skulle ikke mer til enn et blikk på flyfotoet av tomten før ideen til det strukturelle systemet oppsto.

Det var naturlig å tenke seg en søylefri konstruksjon, ettersom søyler lett ville få skader fra isdrift. Store støttesystemer som fagverk, kabler og opphengingstårn ville være forstyrrende i det majestetiske landskapet, og ville blokkere utsikten for fotgjengerne. Fjell i dagen muliggjør opptagelse av svært store horisontale krefter. Det ble tydelig at en forspent bro med veldig lite nedheng, og med et brodekke så tynt som overhode mulig, kunne være en kontrast til fjellkjedenes enorme skala. Dette kan oppnås ved å stramme opp brodekket, en 1,9 m bred og kun 25 mm tykk stålplate, med et spenn på 51 m.

Den pågående designprosessen vil vise om dette konseptet vil råde eller om tilpasning til forholdene på stedet vil lede til et enda mer radikalt og interessant design.


Landskap arkitekt:
Dronninga Landskap
JOTUNHEIMEN
JOTUNHEIMEN
JOTUNHEIMEN
JOTUNHEIMEN
JOTUNHEIMEN

© Copyright DIFK 2019. Content managed by Stacey